Teaching Staff

 MIS Leadership
MIS Consultants
Juniors Teaching Team
Specialist Team
Mile Post Leaders
Murray Tod
Sabrina Neill
Daniel Hilton
Marion Muetzelfeldt
Barbara Hunter
Jiqing Wei
Yan Guo
Ouyang Jianguang
Kirsty Marrs
Karen Roberts
Georgina Aylward
Lannee Baker-Smith
Jaqueline Henderson
Morgan Flood
Debora Bruce
Nicholas Beard
Rose Wang
Vivien Liu
Lavender Wu
Bonnie Li
Kiki Li
Susan Pan
Daisy Zhao
Sunny Yang
Haily Wu
Valerie You
Nikki Hu
Ryan Copley
Joy Balan  
Natalia Tsibina
André Eichert
Maykell Figueira
Adam Harbinson
Diane Holder
Yvonne Xu
Lucky Wan
Lulu He
Olivia Chan
Laura Copley
Michael Shaw
Timothy Hayes
David Killelea
Ivana Feng
Bingyu Liu
Charlene Xu
Sharon Li
Keira Luo
Alan Davis
Emanuele Canciani
Dale  Roberts
Jennifer Pinder
Faye Xie
Cherry Chen
Yawen Zheng
Elsa Jian
Leon Jiang
John Wright
Shirley Zheng 
Bianca Lin 
Robert Nowak
Andrew Pounds
June Zhang 
Mia Lin Pan
Don Lyu
Eileen Cheng
Stefan Blackburn
Peter Lu
Carey Deng
Yue Pang
James Kelly
Chloe Massey
Nancy Li
Fuzul Meer
Zoe Chen
Poppy Stevens
Danielle Alexandria Davis
Tong Fuxuan
Rachel Zhang
Todd Skevington
Hong Wu
Denny Yao
Sean Wang 
Angelina Liu
Meera Raghu
Dan Zeng
Wanyi Zheng
Elvia Ba
Cecilia Wen
Cyan Li
Adam Tesdale
Daryl McGee
Michael James